Irish Short Film

#Industry: Irish Film Board announce deadlines for 3 new Short Films Schemes

Following a review of the Bord Scann√°n na h√âireann/the Irish Film Board’s (IFB) investment in short film, we are delighted to announce three new short film schemes designed to create opportunities for emerging filmmaking talent. These new schemes are: FOCUS SHORTS, REAL STORIES and SHORT STORIES.

The IFB will also aim to achieve 50/50 gender equality in the roles of writer, director and producer, across all of these short film strands.

Commenting on the launch of the new schemes James Hickey, Chief Executive, Bord Scannán na hÉireann/the Irish Film Board said:

Ireland has an incredible reputation for short filmmaking having won two Academy Awards ® and nine Academy Award ® nominations for short films in recent years. We are highly ambitious for our new schemes. We will strive to ensure they provide an excellent opportunity for emerging filmmakers to challenge themselves creatively and to contribute to developing their careers further. We also want to achieve gender parity across these short film schemes and hope to receive high numbers of applications from female writers, directors and producers.

FOCUS SHORTS is a new scheme for the making of live-action fiction films that act as a proving-ground for Irish creative talents aspiring to write, direct and produce films for the cinema. This scheme will aim to encourage strong, original storytelling, visual flair, and production values appropriate to the big screen. The scheme also offers an opportunity for producers, directors and writers to work in a professional environment that will bring their experience up to a higher level. FOCUS SHORTS can be up to 10 minutes in length and have a budget of up to €50,000.

REAL SHORTS is a new short documentary film scheme which will enable creative documentaries with high cinematic production values capable of reaching an international audience through theatrical and festival exposure. The filmmakers are encouraged to produce work with strong personal voices, presenting material which utilises the emotional and aesthetic technique of cinema. REAL SHORTS can be up to 10 minutes in length and have a budget of up to €20,000.

SHORT STORIES is the final new scheme announced today which invites application across live action and animation projects. Filmmakers are encouraged to use their imagination and deliver succinct, creative and entertaining films. For the first of this series, applicants are invited to present projects on the theme of TRIBES. The brief is wide and all encompassing; from ethnic groups to football fans, families to political parties, enthusiasts to pessimists; we’ll leave you to decide which type of tribe fascinates you the most. SHORT STORIES can be from 3 to 5 minutes in length and have a budget of ‚Ǩ15,000.

The very successful animation short film scheme FRAMEWORKS, produced in partnership with RTÉ, will remain unchanged.

Irish language applications will be welcomed across the schemes. The IFB will back the promotion of the short films produced under these schemes across international festivals and beyond.

SHORT STORIES Applications Deadline: July 15th 2016

FOCUS SHORTS & REAL SHORTS Applications Deadline: August 5th 2016

Applications will open shortly on www.irishfilmboard.ie


Tar éis léirmheas a dhéanamh ar an infheistíocht a dhéanann Bord Scannán na hÉireann (BSÉ) i ngearrscannánaíocht, tá áthas orainn trí scéim ghearrscannán úr a fhógairt, a bhfuil sé mar chuspóir acu deiseanna a chur ar fáil do thalainn scannánaíochta atá ag teacht chun cinn. Is iad na scéimeanna úra seo ná: FOCUS, REAL STORIES & SHORT STORIES.

Beidh sé mar aidhm ag BSÉ fosta go mbeidh cothromaíocht inscne 50/50 ann ó thaobh rólanna an scríbhneora, an stiúrthóra agus an léiritheora, thar na scéimeanna gearrscannán seo ar fad.

Ag trácht ar láinseáil na scéimeanna úra, dúirt James Hickey, Príomhfheidhmeannach Bord Scannán na hÉireann:

Tá ardchlú ar Éire mar gheall ar ghearrscannánaíocht, le dhá Dhuais an Acadaimh buaite agus naoi n-ainmniúchán do Dhuais an Acadaimh bainte amach ag gearrscannáin na tíre seo leis na blianta beaga anuas. Tá muid uaillmhianach anois dár scéimeanna úra. Déanfaidh muid iarracht a chinntiú go gcuirfidh siad deis iontach ar fáil do scannánóirí nua atá ag teacht chun cinn dushlán cruthaitheach a thabhairt dóibh féin, agus go dtacófaí leo chun a ngairm a fhorbairt. Ba mhaith linn freisin cothromaíocht insce a bhaint amach thar na scéimeanna gearrscannán seo ar fad, agus ba mhian linn líon ard iarratas a fháil ó bhanscríbhneoirí, ó bhanstiúrthóirí agus ó bhanléiritheoirí.

Is scéim úr í FOCUS chun gearrscannáin fhicsin bheoghnímh a dhéanamh, a bheas mar thalamh profa do dhaoine cruthaitheacha in Éirinn atá ag iarraidh scannáin don phictiúrlann a scríobh, a stiúradh agus a léiriú. Tá sé mar chuspóir ag an scéim scéalaíocht láidir, nuálaíoch a spreagadh, chomh maith le cumas físe agus luachanna léiriúcháin atá oiriúnach don mhórscáileán a chur chun cinn. Tairgíonn an scéim seo an deis do léiritheoirí, stiúrthóirí agus scríbhneoirí obair a dhéanamh i gcomhshaol proifisiúnta a thabharfaidh leibhéal breise don taithí atá acu. Is féidir le gearrscannáin FOCUS a bheith suas le deich nóiméad ar fhad agus le huasmhéid buiséid de €50k acu.

Is scéim úr í REAL SHORTS do ghearrscannáin fhaisnéise, a chumasófaí scannáin fhaisnéise le hard-luachanna léiriúcháin cineamatacha, ar féidir leo lucht féachana idirnáisiúnta a aimsiú trína bheith ar taispeáint i bpictiúrlainne agus ag féilte. Molaimid go gcuirfidh na scannánóirí saothar le guth pearsanta láidir i gcrích, agus go gcuirfí ábhar i láthair a bhainfí leas as teicnící mothúlacha agus aeistéitiúla na scannánaíochta.

Is féidir le gearrscannáin REAL SHORTS a bheith suas le deich nóiméad ar fhad agus le huasmhéid buiséid de €20k acu.

Is √≠ SHORT STORIES an sc√©im dheireannach a fh√≥gra√≠mid inniu, a chuireann f√°ilte roimh iarratais ar thionscnaimh bheoghn√≠mh agus bheochana. Molaimid go mbeidh scann√°n√≥ir√≠ ag baint leasa as a gcuid samhla√≠ochta chun scann√°in ghonta, chruthaitheacha agus shiamsi√∫la a l√©iri√∫. Don ch√©ad shraith den sc√©im seo iarraimid ar iarratas√≥ir√≠ tionscnaimh faoin t√©ama ‚ÄòTREIBHEANNA’ a chur chugainn. T√° an treoir seo leathan agus fairsing; √≥ ghr√∫pa√≠ eitneacha go lucht lean√∫na peile, √≥ theaghlaigh go p√°irtithe polaiti√≥chta, √≥ shoirbh√≠gh go doirbh√≠gh; f√°gfaimid f√∫ibh √© leis an chinneadh a dh√©anamh c√©n treibh is m√≥ a bhfuil d√∫il agat inti. Is f√©idir le gearrscann√°in SHORT STORIES a bheith idir 3-5 n√≥im√©ad ar fhad agus le huasmh√©id buis√©id de ‚Ǩ15k acu.

Ní bheidh athrú ar bith ar an scéim ghearrscannán bheochana FRAMEWORKS, á bhfuil éirithe go maith léi, agus a chuirtear ar fáil i gcomhar le RTÉ.

Beidh fáilte roimh iarratais as Gaeilge faoi na scéimeanna ar fad. Tacóidh BSÉ le cur chun cinn na ngearrscannán a léirítear faoi na scéimeanna seo ag féilte idirnáisiúnta agus ar aghaidh.

SHORT STORIES Spriocdh√°ta d’Iarratais: 15√∫ I√∫il 2016

FOCUS SHORTS & REAL SHORTS Spriocdh√°ta d’Iarratais: 5√∫ L√∫nasa 2016

More Stories
Taking Stock
Siobhán McMahon’s short Taking Stock to US premiere at Newport Beach Film Festival