Industry: IFB announces details Frameworks Short Film Scheme

[columns count=’2′]
[column_item]The deadline for the Irish Film Board short animation scheme Frameworks, now in its 20th edition, has been announced. Applications will be accepted until 1pm Wednesday, 15th April 2015.

Frameworks is an established scheme for the making of animated short films which has been incredibly successful in stimulating ground-breaking new work from Irish animators. Projects selected for funding will combine creative exploration with an ability to appeal to a broad audience.

Projects produced under the Frameworks scheme have been hugely successful in attracting both local and critical acclaim. ¬†Recent hightlights include¬†Somewhere Down the Line, directed by Julien Regnard and produced by Jonathan Clarke which picked up the best Animated Film award at this year’s Clermont Ferrand Short Film Festival.¬†CODA,¬†directed by Alan Holly and produced by Ciaran Deeney has seen worldwide success picking up a host of awards at international festivals beginning in SXSW and was long listed for the 2015 Academy Awards¬Æ.¬†This Missing Scarf,¬†directed by Eoin Duffy and produced by Eoin Duffy also saw itself long listed for the 2014 Academy Awards¬Æ along with gathering huge international recognition on the festival circuit.

The Frameworks scheme is co-funded by BSÉ/IFB and RTÉ. Details on the parameters of the scheme, who can apply, the procedure and general rules, can be found on the Irish Film Board website.[/column_item]

[column_item]Tá an spriocdháta don scéim ghearrscannán bheochana Frameworks de chuid Bord Scannán na hÉireann, anois sa 20ú eagrán, á fhógairt. Glacfar le hiarratais go dtí 1i.n. Dé Céadaoin, 15ú Aibreáin 2015. Scéim shean-bhunaithe is ea Frameworks  chun gearrscannáin bheoite a dhéanamh, scéim atá ag éirí go mór léi saothar nua ceannródaíoch ó bheochantóirí Éireannacha a spreagadh. Déanfaidh na tionscadail a thugfar maoiniú dóibh taiscéalaíocht chruthaitheach, agus beidh siad in ann freastal ar lucht féachana ginearálta.

Tá éirithe go mór le gearrscannáin a rinneadh faoin scéim Frameworks, le moladh náisiúnta agus criticiúil faighte acu. I measc na mbuaicphointe tá Somewhere Down the Line, a stiúraigh Julien Regnard agus a léirigh Jonathan Clarke; fuair sé an gradam don Scannán Beoite Is Fearr ag Féile Gearrscannán Clermont Ferrand i mbliana. Bhain CODA, a stiúraigh Alan Holly agus a léirigh Ciaran Deeney, clú amach ar fud na cruinne le gradaim á mbronnadh air ag féilte idirnáisiúnta áirithe ag tosú le SXSW, agus bhí sé ar an liosta fada fá choinne Duaiseanna an Acadaimh® 2015. Bhí This Missing Scarf, a stiúraíodh agus a léiríodh ag Eoin Duffy, ar an liosta fada fá choinne Duaiseanna an Acadaimh® 2014, agus bhain sé clú agus cáil amach go hidirnáisiúnta ag féilte.

Déanann BSÉ/IFB agus RTÉ comhaoiniú ar an scéim.  Le sonraí a fháil ar pharaiméadair na scéime, cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh, nós imeachta agus rialacha ginearálta, cliceáil anseo le do thoil.[/column_item]

[/columns]

More Stories
Back - Kate Kennelly, Arts Officer, KCC, Cllr. Norma Foley Cathaoirleach of Kerry County Council, Siobhan O’Sullivan, Film Development Officer, Kerry Education and Training Board, front row; Hazel Cullen, Producer, Megan K Fox, Writer/Director, and Kerry Film Bursary 2018 recipient.
Kerry Short Film Bursary 2019 now open for submissions