Dingle International Film Festival 2019 opens submissions for Físín Irish Scriptwriting Competition

#Festival: Dingle International Film Festival 2019 opens submissions for Físín Irish Scriptwriting Competition

Dingle International Film Festival 2019 has issued an open invitation for submissions of a short film proposal in the Irish language. The project targets and encourages filmmaking in Irish.

The Físín competition does not favour any particular genre and is open to submissions in all categories. 

The competition has a cash prize of €5,000 to the overall winner. The winner will also receive €2,000 worth of film equipment hire from Vast Valley Ltd. Vast Valley Ltd. provide equipment and support for feature films, TV drama and commercials. They supply cameras, lenses, accessories and grip equipment and are located in Dublin 2 and Belfast.
 
First Stage
Dingle are inviting you to submit an idea for a short film in Irish. They will select up to 10 of the best entries for a script and production development weekend in Dingle in November 2018.
 
What they need at this stage by email is:


Deadline for submitting ideas – 26th October 2018

Key Dates: 

 • First Stage/Entry Deadline: 26th October 2018
 • Notification to successful entrants: 9th November 2018
 • Second Stage/Development weekend: 23rd-25th November 2018 
 • Re-Submission Deadline:14th January 2019
 • Notification to successful entrants: 11th February 2019
 • Final Stage/Live Pitches: 24th March 2019 
 • Winner Announced:24th March 2019
 • Festival Dates:21st – 24th March 2019

Deis ag Féile Idirnáisiúnta Scannán an Daingin.Cuireadh oscailte i gcomhair iarratais do thograí gearrscannánaíochta as Gaeilge. Dírionn an tionscadal ar thacaíocht do scannánaíocht trí Ghaeilge.

Níl sainrogha pearsanta ag an gcomórtas Físín do aon seánra scannáin áirithe; tá fáilte roimh iarratais ó gach réimse.

Tá duais airgid €5,000 do bhuaiteoir an chomórtais. Chomh maith leis sin, gheobhaidh an buaiteoir luach €2,000 d’fhearas físe ar cíos ó Vast Valley Ltd. Cuireann Vast Valley Ltd. trealamh agus tacaíocht ar fáil do phríomhscannáin, dhrámaí teilifíse agus d’fhógraí teilifíse. Cuireann siad ceamaraí, lionsaí, oiriúintí agus trealamh eile ar fáil leis agus tá siad lonnaithe i mBaile Átha Cliaith 2 agus i mBéal Feirste.
 
An Chéad Chéim
Táimid ag tabhairt cuiridh d’iarrthóirí smaoineamha ghinfeadh scannán gairid as Gaeilge a chur faoin ár mbráid. Roghnófar suas le 10 gcinn de na smaointe is fearr chun freastal ar dheireadh seachtaine forbartha scripte agus léiriúcháin sa Daingean i mí na Samhna 2018.
 
Ag an bpointe seo, is é atá uainn, ar ríomhphost uait ná:

 • Alt as Gaeilge mar gheall ar do smaoineamh don  – uasmhéid 500 focal 
 • Do shonraí teagmhála: Seoladh, teileafón agus seoladh ríomhphoist
 • Má roghnaítear do smaoineamh, ba chóir go mbeidh tú ar fáil chun páirt a ghlacadh i bhforbairt do scripte ar feadh deireadh seachtaine amháin ó 23ú-25ú mí na Samhna 2018
 • Táille iontrála €20, iníoctha tríd ár suíomh idirlín http://www.dinglefilmfestival.com/programme/fisin/
 • fisin@dinglefilmfestival.com 

Spriocdháta chun smaointe a bheith againn – 26ú Deireadh Fómhair 2018

Eochairdhátaí:

 • An Chéad Chéim/Spriocdháta: 26ú Deireadh Fómhair 2018
 • Fógra do na h-iontrálaí a n-éireoidh leis/léi(suas go 10): 9ú Samhain 2018
 • An Dara Chéim/Deireadh Seachtaine Forbartha: 23ú-25ú Samhain 2018
 • Spriocdháta scripte: 14ú Eanair 2019
 • Fógra do na h-iontrálaí a n-éireoidh leis/léi (suas go 5): 11ú Feabhra 2019
 • Céim deireanach/Cur i láthair beo: 24ú Márta 2019 
 • Fógra Buaiteora: 24ú Márta 2019
 • Dátaí na Féile:21ú – 24ú Márta 2019

More Stories
27th GAZE International LGBT Film Festival
A look at the Irish short films playing the 27th GAZE International LGBT Film Festival