Dingle IFF

Festival: Dingle IFF announces five finalists for Físín 2016

Cúis áthais d’Fhéile Idirnáisiúnta Scannán an Daingin an cúigear iomaitheoir i mbabhta ceannais Físín 2016 a fhógairt.

Is iad san:
Gillian Grattan
Elaine Kennedy
Daithí OCinnéide
Antoin Coll
Sinéad Ralston

Glacfaidh an cúigear páirt i seisiún pitseála, ar oscailt saor in aisce don bpobal, ar an Domhnach 20 Márta. Gheobhaidh an buaiteoir seans a scannán a dhéanamh le cabhair duais airgid €5,000 mar aon le luach €2,000 fearais léirithe ó Vast Valley Ltd.

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil le gach aon duine a bhí páirteach sa chomórtas, agus comhghairdeas a dhéanamh leis an gcúigear roghnaithe.

Gabhaimid buíochas chomh maith le Gerry Stembridge agus le Brenda Ní Shúilleabháin a reachtáil an deireadh seachtaine forbartha sa tSamhain, agus leis an bpainéal measúnaithe: Nuala O’Connor, Éanna de Buis agus Rachel Holstead.

Feicfimid céadléiriú scannáin Mháiréad Kiernan, buaiteoir Físín 2015, ag an bhFéile.

Beidh Féile Idirnáisiúnta Scannán an Daingin ar siúl idir Márta 17 agus Márta 20 2016.

Tuilleadh eolais ó www.dinglefilmfestival.com


Dingle International Film Festival has announced the 5 finalists for Físín 2016, their campaign to find ideas for a short film in the Irish language.

The finalists are
Gillian Grattan
Elaine Kennedy
Daithí OCinnéide
Antoin Coll
Sinéad Ralston

The 5 finalist will take part in a live pitching session, open to the public and free of charge on Sunday 20th March. The winning pitch will go forward to make their film with a cash prize of €5,000 and €2,000 worth of filming equipment from Vast Valley Ltd.

Dingle IFF would like to thank all the participants who took part and congratulate the 5 finalists.

Dingle IFF would also like to thank Gerard Stembridge and Brenda Ní Shúilleabháin for over seeing The Físín Development weekend last November and to the Físín judges: Nuala O Connor, Enna de Buis and Rachel Holstead

The 2015 Físín winner Mairead Kiernan will premiere her film at the festival.

Dingle IFF will take place March 17th to March 20th 2016

Further details at www.dinglefilmfestival.com

More Stories
Echoes
#IrishFilm: Principal photography wraps on John Carlin’s sci-fi short Echoes