Dingle IFF

Festival: Dingle IFF calls for Irish language short ideas for Fisin 2016

D’fhéadfadh do smaoineamh gearrscannáin Duais Físín 2016, €5k móide €2k cíos fearais a bhuachaint. / Físín 2016: Your short film idea could win you the Físín 2016 award of €5k and €2k of equipment hire.

Tá FIS an Daingin ag lorg iarratas do Físín 2016. I mbliana, tá said ag tabhairt cuireadh d’iarrthóirí smaoineamh a ghinfeadh scannán gairid Gaeilge a chur faoinár mbráid.

Roghnófar suas le 10 gcinn de na smaointe is fearr chun freastal ar dheireadh seachtaine forbartha sa Daingean i mí na Samhna 2015.

Ag an bpointe seo, sé atá iad, ar ríomhphost uait ná:

Alt gairid a léiríonn do smaoineamh ar ghearrscannán Gaeilge Рuasmhéid 500 focal
Do shonraí teagmhála: Seoladh, teileafón agus ríomhphost
Aontú, má roghnaítear do smaoineamh, go mbeidh tú ar fáil chun páirt a ghlacadh i bhforbairt do scripte ar feadh deireadh seachtaine amháin i mI na Samhna 2015.Táille iontrála €20, iníoctha tríd an suíomh idirlín

Spriocdháta chun smaointe a bheith againn: 19 Deireadh Fómhair 2015.

Gach eolas ar ár suíomh idirlín faoin Luan 21 Meán Fómhair.
http://www.dinglefilmfestival.com/programme/fisin/

Má tá aon cheist, seol ríomhphost chugainn ag fisin@dinglefilmfestival.com nó glaoigh ar 087 2999616


Dingle IFF are looking for entries for Físín 2016. This year they are inviting you to submit an idea for a short film in Irish.

They will select up to 10 of the best ideas for a development weekend in DIngle in November 2015.

All they need from you at this stage by email is:

  • A paragraph about your short film idea in Irish – max 500 words
  • Your contact details: Phone, address and email please
  • Agreement if selected, that you would be available to participate in the development of your script one weekend in November 2015
  • ‚Ǩ20 Entry Fee

Deadline for submitting ideas – Oct 19th 2015

All details can be found at http://www.dinglefilmfestival.com/programme/fisin/ from Monday 21st September

Físín is kindly sponsored by VAST VALLEY LTD

More Stories
Interview: Paddy Murphy